כמה עולה תרגום נוטריוני

   אישור נכונות של תרגום בהתאם לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט1978

מעודכן ליום 1/1/2019לפני מע"מ

עד מאה המילים הראשונות שבתרגום       209

לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים  166.00

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות   80.00

ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו  תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון  67.00

,לנוחיותכם

להלן טבלת חישוב עלות תרגום נוטריוני בהתאם למס' מילים מעודכנת לשנת 2018

gallery/טבלת תעריפים 2019

ט.ל.ח

יש להקליק על הטבלה להגדלה