נוטריון ליפנית

**תרגום נוטריון להצהרת מתורגמן /מתרגם מקצועי ליפנית

בהתאם לכל דרישה לרבות:

נוטריון ליפנית יפוי כוח
נוטריון ליפנית כתב תביעה

נוטריון ליפנית לטאבו
נוטריון ליפנית תצהיר
נוטריון ליפנית פסק דין
נוטריון ליפנית הסכמים
נוטריון ליפנית דרכון
נוטריון ליפנית תעודות
נוטריון ליפנית תעודת זהות
נוטריון ליפנית תעודת מקצוע
נוטריון ליפנית תעודה אקדמאית
נוטריון ליפנית מסמכים רפואיים

נוטריון ליפנית מסמכים רפואיים
נוטריון ליפנית מסמכים משפטיים
נוטריון ליפנית תעודה רפואית
נוטריון ליפנית קבלה / חשבונית
נוטריון ליפנית תעודת גירושין
נוטריון ליפנית תעודת פטירה
נוטריון ליפנית רשיון עסק
נוטריון ליפנית רשיון נהיגה
נוטריון ליפנית תקנון
נוטריון ליפנית מסמכי חברה
נוטריון ליפנית אשרות כניסה
נוטריון ליפניתתעודת לידה

 

לתשומת לב: ** אישור הצהרת מתרגם הינו אישור  נוטריוני שהמתרגם שתרגם את המסמך דובר את שתי השפות אישור

זה אינו מהווה "אישור נכונות של התרגום על ידי הנוטריון" על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976

צרו קשר עוד היום

 

03-9333133

0503-751888