נוטריון לסינית

**תרגום נוטריון להצהרת מתורגמן /מתרגם מקצועי לסינית

בהתאם לכל דרישה לרבות:

נוטריון לסינית יפוי כוח
נוטריון לסינית כתב תביעה

נוטריון לסינית לטאבו
נוטריון לסינית תצהיר
נוטריון לסינית פסק דין
נוטריון לסינית הסכמים
נוטריון לסינית דרכון
נוטריון לסינית תעודות
נוטריון לסינית תעודת זהות
נוטריון לסינית תעודת מקצוע
נוטריון לסינית תעודה אקדמאית
נוטריון לסינית מסמכים רפואיים

נוטריון לסינית מסמכים רפואיים
נוטריון לסינית מסמכים משפטיים
נוטריון לסינית תעודה רפואית
נוטריון לסינית קבלה / חשבונית
נוטריון לסינית תעודת גירושין
נוטריון לסינית תעודת פטירה
נוטריון לסינית רשיון עסק
נוטריון לסינית רשיון נהיגה
נוטריון לסינית תקנון
נוטריון לסינית מסמכי חברה
נוטריון לסינית אשרות כניסה
אישור נכונות תרגום
נוטריון לסינית תעודת לידה

 

לתשומת לב: ** אישור הצהרת מתרגם הינו אישור  נוטריוני שהמתרגם שתרגם את המסמך דובר את שתי השפות אישור

זה אינו מהווה "אישור נכונות של התרגום על ידי הנוטריון" על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976

צרו קשר עוד היום

 

03-9333133

0503-751888