נוטריון לרישיון ולתרגומים נוטריונים נפוצים:

 

נוטריון לתעודת לידה

נוטריון לתעודת נישואין

נוטריון לתעודת בגרות

נוטריון לדיפלומה מחו"ל

נוטריון לתעודת זהות
נוטריון לרישיון נהיגה

נוטריון לתעודת יושר

נוטריון לתעודת גירושין
נוטריון לתעודת שינוי שם

נוטריון לתעודת פטירה

נוטריון לצו קיום צוואה

נוטריון לצו ירושה

נוטריון לדרכון 

נוטריון לאישור ניהול ספרים

נוטריון לתעודת רישום חברה

נוטריון לתמצית רישום פלילי

נוטריון לשינוי שם חברה

נוטריון לאישור ניהול חשבון בנק

נוטריון לאישורי הכנסה

נוטריון לתעודה מקצועית

נוטריון לצו קיום צוואה

נוטריון לצו ירושה

נוטריון למסמכי הגירה

נוטריון למסמכים משפטיים

נוטריון למסמכים רפואיים

נוטריון ליפוי כוח

נוטריון למסמכי אימוץ

תרגום נוטריוני למסמכי התאזרחות

נוטריון לתמצית רישום משרד האוכלוסין

נוטריון לכתב תביעה
נוטריון לתצהיר
 נוטריון לפסק דין
נוטריון להסכמים
נוטריון לתעודות לימודים
נוטריון לתעודת מקצוע
נוטריון למסמכים רפואיים
 נוטריון למסמכים משפטיים
נוטריון לתעודה רפואית
נוטריון לקבלה / חשבונית
נוטריון לרשיון עסק
נוטריון לתקנון
נוטריון למסמכי חברה
נוטריון לאשרות כניסה

 

מהו תרגום נוטריוני?

 על מנת להבין מהו תרגום נוטריוני ראשית עלינו להבין מהו נוטריון

 

נוטריון לרישיון הינו עורך דין בעל ותק של מינימום 10 שנים שנדרש לעמוד במספר דרישות נוספות והשתלמות ספציפית אותם קבעה הועדה לרישוי נוטריונים של משרד המשפטים. עמידה בדרישות הועדה מקנה לנוטריון רישיון לחתום על מסמכים רשמיים של המדינה כמורשה מטעמה ולבצע פעולות בעניינים המשפטיים של המדינה

 

מהו תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני נדרש לרוב בגין מסמכים רשמיים של מדינה הנשלחים למדינה זרה. מסמכים כגון:  תעודת התאגדות של חברה, תעודת פטירה, תעודת נישואין, תעודת לידה, מסמכי אימוץ/התאזרחות, דרכונים,  פסיקה של בית משפט ועוד מיני מסמכים אחרים המפורטים באתר זה.

 

על מנת שמסמכים אלו יהיו קבילים במדינה הזרה נקבע שלא מספיק תרגום רגיל של המסמך על ידי מתרגם הדובר את שפות התרגום, אלא נדרש שנוטריון לרישיון מוסמך של משרד המשפטים יבצע את התרגום של המסמך ויאשרו נוטריונית באמצעות חותמת וחותם במסמך כרוך בסרט אדום כדין. התרגום הנוטריוני להבדיל

מתרגום רגיל חייב להיות מדויק ונאמן למקור על מנת שיהיה קביל במוסדות בינלאומיים בעולם

 

פנו עוד היום לנוטריון לרישיון במספר 03-9333133 ונוטריון מוסמך של משרד המשפטים יעמוד לרשותכם