תרגום נוטריון לסינית

**תרגום נוטריון לסינית לטובת הצהרת מתורגמן /מתרגם מקצועי לסינית

בהתאם לכל דרישה לרבות:

תרגום נוטריון לסינית יפוי כוח
תרגום נוטריון לסינית כתב תביעה

תרגום נוטריון לסינית לטאבו
תרגום נוטריון לסינית תצהיר
תרגום נוטריון לסינית פסק דין
תרגום נוטריון לסינית הסכמים
תרגום נוטריון לסינית דרכון
תרגום נוטריון לסינית תעודות
תרגום נוטריון לסינית תעודת זהות
תרגום נוטריון לסינית תעודת מקצוע
תרגום נוטריון לסינית תעודה אקדמאית
תרגום נוטריון לסינית מסמכים רפואיים

תרגום נוטריון לסינית מסמכים רפואיים
תרגום נוטריון לסינית מסמכים משפטיים
תרגום נוטריון לסינית תעודה רפואית
תרגום נוטריון לסינית קבלה / חשבונית
תרגום נוטריון לסינית תעודת גירושין
תרגום נוטריון לסינית תעודת פטירה
תרגום נוטריון לסינית רשיון עסק
תרגום נוטריון לסינית רשיון נהיגה
תרגום נוטריון לסינית תקנון
תרגום נוטריון לסינית מסמכי חברה
תרגום נוטריון לסינית אשרות כניסה
אישור נכונות תרגום
תרגום נוטריון לסינית תעודת לידה

 

לתשומת לב: ** אישור הצהרת מתרגם הינו אישור  נוטריוני שהמתרגם שתרגם את המסמך דובר את שתי השפות אישור

זה אינו מהווה "אישור נכונות של התרגום על ידי הנוטריון" על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976

צרו קשר עוד היום

 

03-9333133

0503-751888