תרגום נוטריוני עד הבית

 

תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת לידה

תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת נישואין

תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת בגרות

תרגום נוטריוני עד הבית לדיפלומה מחו"ל

תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת זהות
תרגום נוטריוני עד הבית לרישיון נהיגה

תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת יושר

תרגום נוטריון עד הבית לתעודת גירושין
תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת שינוי שם

תרגום נוטריון עד הבית לתעודת פטירה

תרגום נוטריוני עד הבית לצו קיום צוואה

תרגום נוטריוני עד הבית לצו ירושה

תרגום נוטריוני עד הבית לדרכון 

תרגום נוטריוני עד הבית לאישור ניהול ספרים

תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת רישום חברה

תרגום נוטריוני עד הבית לתמצית רישום פלילי

תרגום נוטריוני עד הבית לשינוי שם חברה

תרגום נוטריוני עד הבית לאישור ניהול חשבון בנק

תרגום נוטריוני עד הבית לאישורי הכנסה

תרגום נוטריוני עד הבית לתעודה מקצועית

תרגום נוטריוני עד הבית לצו קיום צוואה

תרגום נוטריוני עד הבית לצו ירושה

תרגום נוטריוני עד הבית למסמכי הגירה

תרגום נוטריוני עד הבית למסמכים משפטיים

תרגום נוטריוני עד הבית למסמכים רפואיים

תרגום נוטריוני עד הבית ליפוי כוח

תרגום נוטריוני עד הבית למסמכי אימוץ

תרגום נוטריוני עד הבית למסמכי התאזרחות

תרגום נוטריוני עד הבית לתמצית רישום משרד האוכלוסין

תרגום נוטריוני עד הבית לכתב תביעה
תרגום נוטריוני עד הבית לתצהיר
תרגום נוטריוני עד הבית לפסק דין
תרגום נוטריוני עד הבית להסכמים
תרגום נוטריוני עד הבית לתעודות לימודים
תרגום נוטריוני עד הבית לתעודת מקצוע
תרגום נוטריוני עד הבית למסמכים רפואיים
תרגום נוטריוני עד הבית למסמכים משפטיים
תרגום נוטריוני עד הבית לתעודה רפואית
תרגום נוטריוני עד הבית לקבלה / חשבונית
תרגום נוטריוני עד הבית לרשיון עסק
תרגום נוטריוני עד הבית לתקנון
תרגום נוטריוני עד הבית למסמכי חברה
תרגום נוטריוני עד הבית לאשרות כניסה

 

מהו תרגום נוטריוני?

על מנת להבין מהו תרגום נוטריוני ראשית עלינו להבין מהו נוטריון:

 

נוטריון הינו עורך דין בעל ותק של מינימום 10 שנים שנדרש לעמוד במספר דרישות נוספות והשתלמות ספציפית אותם קבעה הועדה לרישוי נוטריונים של משרד המשפטים. עמידה בדרישות הועדה מקנה לנוטריון רשיון לחתום על מסמכים רשמיים של המדינה כמורשה מטעמה ולבצע פעולות בעניינים המשפטיים של .המדינה

 

מהו תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני נדרש לרוב בגין מסמכים רשמיים של מדינה הנשלחים למדינה זרה. מסמכים כגון:  תעודת התאגדות של חברה, תעודת פטירה, תעודת נישואין, תעודת לידה, מסמכי אימוץ/התאזרחות, דרכונים, פסיקה של בית משפט ועוד מיני מסמכים אחרים המפורטים באתר זה

 

על מנת שמסמכים אלו יהיו קבילים במדינה הזרה נקבע שלא מספיק תרגום רגיל של המסמך על ידי מתרגם הדובר את שפות התרגום, אלא נדרש שנוטריון מוסמך של משרד המשפטים יבצע את התרגום של המסמך ויאשרו נוטריונית באמצעות חותמת וחותם במסמך כרוך בסרט אדום כדין. התרגום הנוטריוני להבדיל מתרגום רגיל חייב להיות מדויק ונאמן למקור על מנת שיהיה קביל במוסדות בינלאומיים בעולם.

 

 זקוקים לנוטריון עד הבית 

צרו קשר עוד היום ב 03-9333133 ונוטריון מוסמך של משרד המשפטים יגיע עד אליכם